O firmie

Historia

Spółka  ABM WSCHÓD Sp. z o.o. 

Celem spółki  jest  prowadzenie szeroko pojętej działalności budowlanej w państwach Europy Wschodniej. 

W 2012 spółka przeniosła siedzibę do Wapowiec.

Firma działa we wszystkich segmentach branży budowlanej. Dzięki temu może w kompleksowy sposób realizować projekty, w których uczestniczy.

ABM WSCHÓD Sp. z o.o realizuje między innymi  następujące rodzaje inwestycji:

  • obiekty przemysłowe (np. budynki i hale produkcyjne, obiekty magazynowe, produkcja konstrukcji stalowych ),
  • obiekty użyteczności publicznej (m.in. obiekty sportowe, budynki administracyjno-biurowe i oświaty).
  • obiekty ochrony środowiska i energetyki (w tym zakłady utylizacji odpadów komunalnych, oczyszczalnie ścieków, systemy kanalizacyjne, kotłownie na biomasę oraz paliwa alternatywne, zakłady skojarzonej produkcji ciepła i elektryczności),
  • budowa pomników