Kontakt

Siedziba Spółki
ul Sanocka 17/2
37-700 Przemyśl
tel.+48 506219 803

e-mail: sekretariat@abmwschod.eu
strona www: www.abmwschod.eu

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy,
KRS nr 00000442162, REGON: 180919500, NIP: 795-252-62-27,
Wysokość kapitału zakładowego: 10 000 PLN - kapitał wpłacony w całości