Projekt

Pomnik Pomordowanych w 1941 r. Profesorów Lwowskich powstał na terenie Parku Studenckiego Politechniki Lwowskiej.