Projekt

Muzeum przy pomniku Pomordowanych Profesorów Lwowskich. Wykonano prace projektowe oraz przygotowano teren pod budowę.