Projekt

Mieszalnia pasz w mieście Chmielnicki na Ukrainie. Wykonano prace projektowe oraz fundamenty pod zbiorniki.