Projekt

Projekt Domu Polskiego we Lwowie, Centrum Kultury i Dialogu Europejskiego